Browsing Tag

Phở Bắc Hà

Phở Bắc Hà

Lên Bắc Hà phải ăn phở Bắc Hà thì mới đích thực là đã lên Bắc Hà. Một anh bạn nghệ sĩ nhiếp ảnh nói với tôi như vậy. Ô, sao lại thế? Bắc Hà có nhiều món đặc sản mà – Tôi cãi. Này nhé, mận tam hoa, rượu ngô, sủi dìn, thắng cố, đấy là chưa kể…