Browsing loại

Cùng trải nghiệm

Đồng bào Mông Tả Văn Chư (Bắc Hà) ​cúng rừng gắn bảo vệ rừng với phát triển du lịch

          Vào ngày cuối tháng Giêng Âm lịch, người Mông ở xã Tả Văn Chư, huyện Bắc Hà (Lào cai) tổ chức lễ cúng thần rừng để cầu an lành cho con người, súc vật và cỏ cây. Đây là nghi lễ truyền thống gắn con người với thiên nhiên, mang giá…
Đọc thêm...