Browsing loại

Cùng trải nghiệm

Những di sản bình dị của người vùng cao Bắc Hà

Dệt vải, rèn nông cụ, làm bánh dày... là những di sản bình dị, gắn liền với đời sống của người dân tộc vùng cao Bắc Hà vẫn còn được gìn giữ đến tận ngày nay. Bắc Hà đang là viên ngọc thô của du lịch khu vực Tây Bắc nói…