Bắc Hà: Thêm 2 sản phẩm được chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu

LCĐT- Ngày 14/8, UBND huyện Bắc Hà phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công bố và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 nhãn hiệu dược liệu Bắc Hà và ngựa Bắc Hà.

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cho các tập thể, cá nhân.

Hai dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận dược liệu và ngựa Bắc Hà được Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip ký hợp đồng thực hiện với Sở Khoa học và Công nghệ, thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí thuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị đầu tư đã phối hợp với UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện. Trong thời gian 2 năm, những nội dung được thực hiện bao gồm: Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận dược liệu và ngựa Bắc Hà; xây dựng hệ thống các công cụ quản lý nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng các phương tiện quảng bá hình ảnh sản phẩm trên thị trường.

Nhãn hiệu chứng nhận dược liệu và ngựa Bắc Hà sau khi được cấp giấy chứng nhận sẽ do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà quản lý, UBND huyện chỉ cấp quyền sử dụng cho những tổ chức, cá nhân có sản phẩm đạt chất lượng.

Đến nay, huyện Bắc Hà đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 11 nhãn hiệu. Với các nhãn hiệu đã được cấp chứng nhận bảo hộ, trong thời gian tới, huyện Bắc Hà chỉ đạo sản xuất tập trung để sản phẩm trở thành hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng giá trị và tính cạnh tranh trên thị trường, thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu đảm bảo phát triển hiệu quả…

Tại hội nghị, UBND huyện Bắc Hà đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu ngựa Bắc Hà cho 4 tập thể, 9 cá nhân, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu dược liệu Bắc Hà cho 5 tập thể, 10 cá nhân trên địa bàn huyện.

NGỌC THỦY
Bạn cũng có thể thích