Browsing loại

Cùng trải nghiệm

Trải nghiệm phiên chợ bán “đầu cơ nghiệp” lớn nhất Tây Bắc

Người dân vùng cao xem "con trâu là đầu cơ nghiệp" nên gia đình nào cũng cần có một con trâu để sản xuất nông nghiệp, vì thế phiên chợ trâu là nơi mua bán quan trọng với bà con vùng cao Tây Bắc. Mỗi khi nhắc đến phiên chợ nổi tiếng ở vùng Tây Bắc chúng ta không thể không nhắc đến phiên chợ trâu. Là chợ trâu lớn nhất Tây Bắc, mỗi phiên chợ có đến…